Tarieven – Huisartspraktijk Brouwersgracht – Amsterdam
Brouwersgracht 56/HS 1013 GX Amsterdam Tel:020-6247751
Header afbeelding

Tarieven

Een consult bij uw huisarts valt onder de basisverzekering en niet onder het eigen risico. De door uw huisarts voorgeschreven medicijnen, verwijzingen naar specialist of voorgestelde nadere diagnostiek in de vorm van laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s, vallen wel binnen uw eigen risico. Dit eigen risico bedraagt in 2024 voor volwassenen vanaf 18 jaar €385,-. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw verzekeraar. Voor de tarieven van het laboratorium van de ATAL klik hier, voor de tarieven van de GGD (kweekjes) klik hier, voor de kosten van medicijnen klik hier.

Wanneer u niet bij ons bent ingeschreven als patiënt, declareren wij u een volgens de richtlijnen vastgesteld passantentarief. Dit bedraagt €30,91 voor een consult van 10 minuten. U kunt deze rekening vervolgens bij uw verzekeraar declareren.

Een aantal hulpverleners zijn direct toegankelijk zonder verwijzing. Dit zijn verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, podotherapeuten en abortusklinieken.

Wanneer u zonder tegenbericht niet verschijnt op een afspraak, dan wordt deze niet vergoed door uw verzekeraar, Dit zo genoemde no show tarief wordt volgens de richtlijnen als een passantentarief bij u gedeclareerd.

Door de overheid krijgt u gratis de volgende screening aangeboden: voor vrouwen tussen 30 en 60 jaar elke 5 jaar een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, voor vrouwen tussen 50 en 70 jaar elke 2 jaar  een bevolkingsonderzoek borstkanker, voor mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar elke 2 jaar een bevolkingsonderzoek darmkanker. U vindt hier meer informatie. De oproepen worden verstuurd naar het adres waar u bij de gemeente staat ingeschreven. Bij klachten adviseren wij u dringend om niet op deze oproep te wachten!