Praktijknieuws – Huisartspraktijk Brouwersgracht – Amsterdam
Brouwersgracht 56/HS 1013 GX Amsterdam Tel:020-6247751 020-6206849
Header afbeelding

Praktijknieuws

Vakanties huisartsen

Dokter Broeders is in de herfstvakantie, week 43 (23-27 oktober 2023) met vakantie.

Dokter Groot is week 46-47-48 (13 nov tot en met 1 dec) met vakantie.

Dokter Broeders is in de kerstvakantie de week tussen Kerst en Oud en Nieuw afwezig.

Dokter Groot is in de kerstvakantie de eerste week van januari 2024 afwezig.

 

Griep vaccinatie

Iedereen boven de leeftijd van 60 jaar en degenen tussen de 18 en 59 jaar met een medische indicatie, ontvangen van ons een uitnodiging voor de griepvaccinatie. De uitnodigingen zullen de tweede helft oktober per mail worden verstuurd (en per post naar degenen van wie bij ons geen mailadres bekend is). Dit jaar worden de griepvaccinaties op de huisartspraktijk gegeven op vrijdagmiddag 17 november. Save the date!

Heeft u begin november nog geen uitnodiging ontvangen, terwijl u wel meent voor de griepprik in aanmerking te komen, neem dat contact met ons op.

 

Pneumococcenvaccinatie

Dit najaar ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960) van ons een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenvaccinatie die tegelijk met de griepprik gegeven kan worden op vrijdagmiddag 17 november . Deze prik werkt vijf jaar.

 

Zwanger

Zwangeren met een medische indicatie voor de griepvaccinatie worden door de huisarts opgeroepen. Zij kunnen gedurende de hele zwangerschap gevaccineerd worden (dus ook vóór 22 weken zwangerschapsduur). Zwangeren zonder medische indicatie  krijgen de uitnodiging voor de griepvaccinatie via hun verloskundige of gynaecoloog . Zij mogen de griepvaccinatie halen als ze 22 weken of langer zwanger zijn tussen 15 oktober en 1 maart, en doen dat zoveel mogelijk tegelijkertijd met de 22-wekenprik tegen kinkhoest. Voor vragen verwijzen we naar de verloskundige.

 

Covid vaccinaties

De Covid vaccinaties worden dit jaar door de GGD georganiseerd. Het heeft dus geen zin om ons hierover te bellen. Voor vragen kunt  u terecht op www.mijnvragenovercorona.nl of bel 1400.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik. Er is geen tijdsinterval meer nodig tussen uw Covid vaccinatie en uw griepprik.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren, kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Ook de Covid vaccinaties aan huis worden door de GGD geregeld. Bel 1400.

 

Dossier

Velen is het al opgevallen dat u tegenwoordig via uw account ook inzage heeft in delen van uw medisch dossier na juli 2020, waaronder uw medicatielijst, brieven van specialisten en uitslagen van onderzoeken. Een prettige ontwikkeling die wij toejuichen. Wij willen u op twee zaken attenderen. Ten eerste: U bent zelf verantwoordelijk waar en wanneer u uw uitslagen gaat bekijken. Bedenk dat heel soms een uitslag, al dan niet terecht, schrik kan geven. Uw huisarts kan u adviseren over de interpretatie van uitslagen en over eventueel vervolg beleid, maar niet na sluitingstijd. Ten tweede: U bent zelf verantwoordelijk met wie u uw medische gegevens deelt. Uw huisarts kan u adviseren aan wie u welke gegevens overlegt, zeker wanneer het gaat over voorzieningen, verzekeringen of juridische geschillen. Maak gebruik van haar expertise in deze, voor u onnodig uw medische gegevens te grabbel gooit.

 

Doe mee aan onze enquêtes!

Gelukkig hoef je bij de huisarts niet na élk contact met je zieke lijf een enquête in te vullen, maar uw mening is voor ons wel degelijk van belang! Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u onderstaande vragen zou willen beantwoorden over dokter Groot, dokter Broeders en/of de praktijk in het algemeen. Uw (anonieme) reacties worden door ons gebruikt om te onderzoeken waar wij onze service kunnen verbeteren. Dank als ook u de moeite nam om mee te doen.

Huisarts Broeders

Huisarts Groot

Praktijk